top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem în aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

In scopul procesari comenzilor, a onorarii acestora, si a incheierii contractului de vanzare, vanzatorul colecteaza datele personale ale clientilor, respectiv numele, prenumele, adresa de domiciliu, data nasterii si adresa de email, in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prelucram numele, prenumele, numarul dumneavoastra de telefon si/sau adresa dumneavoastra de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastra în vederea onorarii comenzii si/sau raspunderea solicitarilor si a mesajelor primite prin formularul de contact.

Toate aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor financiar-contabile si fiscale impuse de legislatia în materie.

Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor în conditii de securitate. Nu prelucram date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectam si asiguram în mod strict confidentialitatea datelor prelucrate. Nu dezvaluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau pentru îndeplinirea obligatiilor legale. Confidentialitatea este pentru noi o valoare esentiala.

De asemenea, putem furniza datele cu caracter personal ale dumneavoastra si altor companii cu care ne aflam in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori etc.

In vederea plasarii unei comenzi, clientul va furniza datele si informatiile solicitate, iar refuzul comunicarii informatiilor solicitate impiedicand vanzatorul sa inregistreze si sa onoreze comanda efectuata. Proprietarul, precum si operatorul acestui website nu sunt raspunzatori pentru erorile clientilor in introducerea acestor date sau de eventuale date false furnizate de acestia. Clientul are obligatia de a furniza date corecte si conforme cu realitatea, purtand intreaga raspundere pentru incorectitudinea informatiilor transmise vanzatorului.

Datele personale nu vor fi vândute, transferate sau distribuite sub nici o forma unor terte parti ori în alte tari, cu exceptia cazului in care sunt solicitate de autoritatile publice competente, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

 

Recomandam tuturor utilizatorilor acestui website sa îsi ia toate masurile de siguranta atunci când ofera date personale online si sa verifice periodic starea si acuratetea acestor date. Utilizatorii sunt raspunzatori în mod direct de modul în care îsi protejeaza datele de logare având în vedere ca poate suporta consecintele unei utilizari neautorizate.

Drepturile dumneavostra

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastra beneficiati de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale furnizate. In acest sens, aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective, precum si la urmatoarele informatii:

 • scopurile prelucrarii;

 • categoriile de date cu caracter personal vizate;

 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate;

 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.

La cerere, noi va vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, va vom percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul în care ne veti adresa cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care solicitati un format material, informatiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent (word, pdf etc.).

De asemenea, clientii au dreptul la rectificarea, modificarea si actualizarea datelor prelucrate. Astfel, aveti dreptul de a obtine de la noi, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara întârzieri nejustificate, iar noi avem obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara întârzieri nejustificate în cazul în care exista unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • Va veti retrage consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • Va veti opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea;

 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din România;

În cazul în care vom comunica datele dumneavoastra societatilor de curierat sau celorlalati parteneri, iar dumneavoastra veti solicita stergerea acestora, vom lua toate masurile rezonabile pentru a informa partenerii care prelucreaza datele ca ati solicitat stergerea oricaror linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Datele nu vor fi sterse daca:

 • prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al legilor din România sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;

 • din motive de interes public în domeniul sanatatii publice;

 • prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 • contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor prelucrate;

 • prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va veti opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

 • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le veti solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

În cazul în care prelucrarea datelor a fost restrictionata în cazurile sus-mentionate, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamântul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al Statului Român.

În cazul în care ati obtinut restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, veti fi informatt de cttre de noi înainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat. Aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, direct de la noi catre un alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului mentionat anterior nu aduce atingere dreptului dumneavoastra la stergerea datelor.

Orice client are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea tuturor drepturilor mentionate anterior, va puteti adresa oricand cu o cerere scrisa la formularul de contact disponibil in site. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda declarati si acceptati in mod expres ca datele dumneavoastre personale sa fie incluse in baza de date a andrayoga.ro si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul executarii comenzilor efectuate.

Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastra si noi. 

bottom of page